U kunt op onderstaande link klikken om deze als PDF te downloaden*:

Fiscaal Actueel - Nr 1 - 2016

* Als u de link aanklikt opent deze in een nieuw scherm. U kunt de PDF ook bewaren door de link aan te klikken en uw rechter muisknop in te drukken. Kies dan 'bewaar als' en bewaar het bestand op uw PC.

Inhoud

In deze uitgave o.a.:

  • Controleer uw toeslagbeschikkingen2016
  • Toch afdrachtvermindering onderwijs deelkwalificatie
  • Wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II ingediend
  • Maak tijdig bezwaar tegen WOZ-beschikking
  • Urenregistratie ondernemer
  • Afschaffing VAR definitief
  • Let op aangiftetermijnenen belastingrente
  • Overlijden ondernemer: verreken niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek alsnog
  • Andere regels belastingplichtigen in het buitenland

Heeft u vragen?
Heeft u naar aanleiding van de artikelen een vraag, neem dan contact met ons op.